Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sandørneset - Tiltak i Sandørneset statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD291 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Finnlandsholmen friluftsområde - Utvidelse av båthusBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Årøya - Tiltak på Årøya statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD231 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Austerfjordbotn st. frilugtsområde - Manuell veibom for sikring av universell turstiKVÆFJORD KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Løkhaugen - Skilt/informasjonstavelORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Øyangen friluftsområde - Nytt toalettbygg Øyangen ORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hoston - Opprusting av badeplassen ved HostonvatnetORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Frilsjøen badeplass - Opprusting av badeplassenORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Buvatnet - Oppgradering av områdetRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Buvatnet - Universell utformingRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Buvatnet - Utvidelse parkeringRENNEBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grønneset - Oppgradering av to tidligere privat eiendommerSKAUN KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Utvorda Kystfort - Rehabilitering av Utvorda FriluftsområdeFLATANGER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Doktortjønna friluftsområde - Vannovervåking DoktortjønnaRØROS KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Storvatnet - Storvatnet - Tilrettelegging for friluftsliv.NÆRØYSUND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Flere områder - Flere tiltakINDERØY KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sør-Gjæslingan - Sør-Gjæslingan - Tilrettelegging for friluftslivNÆRØYSUND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Midtsandtangen - Benker, griller og avfallsbeholdereMALVIK KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Oternessundet - Oternessundet FriluftsområdeLIERNE KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Smellingen - Tilrettelegging SmellingenRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Turveier til alle grender i Ørland kommune - Turveier til alle grender - tiltak i områdeneRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rotodden friluftsområde - Rotodden - Pakering, sti, WC,UU for hele områdetTYDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rauøra - Forbedring av adkomst på RauøraOPPDAL KOMMUNE43 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Midtsandtangen friluftsområde - Urtehage og pollinerende sommerblomsterMALVIK KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Midtsandtangen friluftsområde - FlytebryggeMALVIK KOMMUNE1 000 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Sundsanden, Stornesøra, Næssberget, m.fl - Tiltak i Statlig sikrede friluftslivsområderINDERØY KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Brettingen - Rydding av sti og strandINDRE FOSEN KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Pevika - Reparasjon av kaianleggINDRE FOSEN KOMMUNE10 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Reinshaugen - Rydding av skog. Skilting.INDRE FOSEN KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Grandefjæra - Vedlikehold av servicebyggINDRE FOSEN KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side1051 - 1080 of 1777 items