Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Brimse - BrimseRYFYLKE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lille Wembley, Haugerud - Drift og vedlikehold av Lille Wembley, HaugeudOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Maria Dehlis vei - Drift og Vedlikehold av Maria Dehlis veiOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Verdensparken - Drift og vedlikehold, VerdensparkenOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Tangerud - Utvikling TangerudOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
terminalveien - Drift og vedlikehold av TerminalveienOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Neseskogen - Vedlikehold skog, gjerder og stierJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hallerud Bad - Legge heller under grill/ bord og benkerINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Smellingen - Tilrettelegging SmellingenRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Turveier til alle grender i Ørland kommune - Turveier til alle grender - tiltak i områdeneRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bukkøy - Bukkøy 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Solastranden - Toalett, servicebygg, informasjon, UUJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Blikshavn - Blikshavn, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Visnes - Vegetasjonsrydding på Visnes, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bjørgene - Bjørgene 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rotodden friluftsområde - Rotodden - Pakering, sti, WC,UU for hele områdetTYDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myklebustneset - Oppgradering MyklebustnesetHYLLESTAD KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stasjonsparken Bjørkelangen - Tilgjengelighetstiltak - fiske, enkelt friluftslivAURSKOG-HØLAND KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Søholmen - Tiltak og skjøtsel på SøholmenSTAD KOMMUNE Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gyltneset, Kvalvik fort - Vegetasjonsrydding av område, bord og benkererKRISTIANSUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Skarveset - Gangbru SkarvesetBAMBLE KOMMUNE Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Ikke behandlet
Store Børøy - StrandryddingBergen og Omland Friluftsråd Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Portør, v/ Portør pensjonat - Merking, skilting, tilrettelegging, benkerKRAGERØ KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Ødegården, Skåtøy - Rydding, tilrettelegging og skjøtsel.KRAGERØ KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Børelv - Vurdere vern av ospeskogBODØ KOMMUNENordland fylkeskommune2020Ikke realitetsbehandlet
Strømvik - Utskifting av trapperBodø kommuneNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Evenesvika i Evenes kommune - Medvirke til bedre opplevelse OFOTEN FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Søndre Bakksund - Utbedring av parkeringsforholdBodø kommuneNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Ausvika - Utbedring sti og rasteplass med benkBodø kommuneNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Søndre Bakksund - Sti og gapahukBodø kommuneNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1021 - 1050 of 1777 items