Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Moltemyra - Moltemyra - nærfriluftsområde til SaltnesRÅDE KOMMUNE268 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Engholmstranda/Paradisbukta - Oppgradering av Engholmstranda/ParadisbuktaMOSS KOMMUNE215 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Søholmen - Skjøtsel og reperasjon av tak på toalettSTAD KOMMUNE69 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Karlshusskogen - Opprustning av Amundbukta friområde og badeplassRÅDE KOMMUNE30 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Nedre Sandøra - Oppgradering av turveier/stier og ØVRE EIKER KOMMUNE VEI OG PARK250 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Kåsmyra Friluftslivsområde - Scene med overbygg, tarzanløype, sitjeplassar med DRANGEDAL KOMMUNE500 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Kåsmyra Friluftslivsområde - Servicebygg, planering, parkering med meir. ByggjeDRANGEDAL KOMMUNE1 149 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Alsvik - Restaurering/Drenering av fotballbane og teltplassSANDNES KOMMUNE160 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Silkeputene - Oppgradering av friluftsområdeKRISTIANSUND KOMMUNE110 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD2 000 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ikornneset - Oppgradering av tursi IkornnesetGJEMNES KOMMUNE69 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Sandvika - Rehabilitering av brygge med stupetårnSARPSBORG KOMMUNE400 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Stia - Stia for alleMELØY KOMMUNE280 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Forøya - Etablering av plasser for telt og padlehukFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL116 500Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Juksavatn/Strupen - Tiltak i Juksavatn statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD116 500Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Andaneset friluftslivsområde - Brygge, fjordsauna, turstiVOLDA KOMMUNE1 050 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Munkholmen - RenovasjonssystemFÆRDER KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Stranda - RenovasjonssystemFÆRDER KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Terminalveien del av turveg - Terminalveien tilretteleggingOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN230 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Verdensparken - Verdensparken, tilretteleggingOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN1 000 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Moldøen - Skjøtsel og utvikling av Moldøen friluftsområdeKINN KOMMUNE312 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Paradisbukta - Drenering ParadisbuktaPORSGRUNN KOMMUNE75 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Paradisbukta (25/11) og Siktesøya/Andedammen(31/4) - SandpåfyllingPORSGRUNN KOMMUNE60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Baångneset Friluftsområde - Tiltak for trivsel og aktivitetVEFSN KOMMUNE469 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Brekko - Asfalt på tilkomstveiJÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tengesdalsvatnet - Badebrygge UU JÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vigdel - Utstyrslager og toalettbygg (UU tiltak)JÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Sandestranden i Randaberg - Utstyrslager og toalettbygg (UU)JÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vigdel - Vigdel ny eikeplankesti (UU tiltak)JÆREN FRILUFTSRÅD100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Sildevika - Rehabilitering sivområdePORSGRUNN KOMMUNE125 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Poster per side871 - 900 of 2231 items