Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjekkeland, Kyrkejodden og Turvei Skeie - Benker og bord for rast og oppholdLISTER FRILUFTSRÅD28 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Midtre Langøy - Ny brygge, renovering av sjøbu til kystledhytteLISTER FRILUFTSRÅD1 300 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Hestholmsbukta - Restaurering brygger KjeholmenLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Smørholmen - VegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE100 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skauerøya - Fjerning av fremmedarter og vegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Høl badeplass - Taktekking toalettbygning, ny shingelVEGÅRSHEI KOMMUNE13 412Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Skottevik - Parkeringsplass - SkottevikTVEDESTRAND KOMMUNE80 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Ogge Naturskole, Digesholman - Skjøtsel og tilrettelegging 2023MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP354 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Tjennaparken - Gangvei og stupebrett - TjennaTVEDESTRAND KOMMUNE750 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Berse friluftsområde - VanntrampolineBIRKENES KOMMUNE60 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Berse friluftsområde - Skjøtsel av vegetasjon nær Berse naturreservatBIRKENES KOMMUNE70 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Persøygard - Sti på PersøygardTVEDESTRAND KOMMUNE50 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Teinefossen/Elveplassen - rehab gapahuk ElveplassenBIRKENES KOMMUNE143 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Teinefossen/Elveplassen - Solcellelys elvestiBIRKENES KOMMUNE800 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Risøbank (øy sør for fastlandet) - Vegetasjonsrydding AspholmenLINDESNES KOMMUNEAgder fylkeskommune2023Avslått
Karolina - Toalett med liten bod på KarolinaRISØR KOMMUNE600 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Olavsholmen, m.fl., Saltbuholmen, Store Vardøya - Rydding av vegetasjon i skjærgårdenRISØR KOMMUNE155 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Risøya - Padlehuk på Lille Danmark, RisøyaRISØR KOMMUNE150 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Randvik - Merking av rundløype på RandviktangenRISØR KOMMUNE50 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Trones - Hogst av fremmede treslagLINDESNES KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Herstøl - Skilting av turstier og infotavlerLINDESNES KOMMUNE95 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Lomsesanden / Einarsneset med holmer ID: FS000008 - Gjerde langs kyststi FARSUND KOMMUNEAgder fylkeskommune2023Avslått
Kirkeskaret /Sønderhall - Oppgradering av kyststi ved DagsturhyttaFARSUND KOMMUNE420 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kirkeskaret /Sønderhall - Toalett til DagsturhyttaFARSUND KOMMUNE300 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Eikvågkrysset - Utvidelse av parkeringsplass ved Dagsturhytta AgdeFARSUND KOMMUNE350 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Herstøl - Videreutvikling av friluftslivsområdeLINDESNES KOMMUNE145 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
FS00002663 Østre Hummerviga - Utvidelse og asfaltering av p-plass HummervikaKRISTIANSAND KOMMUNEAgder fylkeskommune2023Avslått
FS99001095 Prestebekken - Marvikssletta - Turvei PrestebekkenKRISTIANSAND KOMMUNE900 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
FS00002694-Høyfjell - Bestemorsmed - Friluftsparkering Høyfjellet på FlekkerøyKRISTIANSAND KOMMUNE500 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
FS00000852 - Topdalsstø - Topdalsstø - asfaltere og merke P-plass - skiltingKRISTIANSAND KOMMUNE310 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 2369 items