Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kuvauen - Ny bålplassOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kjeppingene - Oppgradering av friområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Småge friluftsomrde - Vedlikehold Småge friluftsområdeAUKRA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Døvika - Gapahuk og oppgradering av friområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Guttormsvauen - Oppgradering av turvei samt bålplass.OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Spjær - Utsett av værbestandig engangsgrillbeholder OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tarmevika - Kystledhytte med adkomst i TarmevikaLISTER FRILUFTSRÅD Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Øketangen - Universelt utformet baderampeSARPSBORG KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aukraskogen - Vedlikehald i Aukraskogen AUKRA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Høydalen utfartsområde - parkeringsplass - Gapahuk - friluftslivsområde i HøydalenVOLDA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Botnasanden - Sanitæranlegg og etablering av grasbakke/plenVOLDA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Årneset - Utviding av friluftslivsområde-fylling/holmeVOLDA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ogna - Gjerdeplikt statlig sikrede områder: OgnaJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sandestranda - UU tilkomst til Sandestranda JÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myrdammen - Tiltak "mot" engangsgrillerRÆLINGEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Dalsnuten - Revholen - Erosjontiltak og restaurering stier - fase 4SANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Myrdammen - KanoskurRÆLINGEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gramstad - Videreføre fjerning av fremmede bartrær, GramstadSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Svalerødkilen - Oppgradere toalettbygg, sykkelparkeringHALDEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tangen brygge - Tilrettelegging for bruk av HaldenvassdragetHALDEN KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Refsnes - Refsnes -Skjøtsel og fjerning av svartelista arterJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tengesdalsvatnet badeplass - Ny UU-Badebrygge TengesdalsvatnetJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Brekko - Skogskjøtsel BrekkoJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ølberg - Ølberg Skjøtsel sanddynerJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vestre langøy - Toalett- FARSUND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Melsvatnet - Skjøtsel MelsvatnetJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Alsvik - Fjerning av fremmede bartrær, AlsvikSANDNES KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Moldemarka Vest - ISAK huken ved NonsmyraMOLDE KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Julneset Friluftsområde - Restaurering av Kulturlandskap Julneset + skiltingMOLDE KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sjubbeholsvågen - Nofence - beiteprosjektRYFYLKE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 1777 items