Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hissøyna - Vedlikehold, utbedre turvei, info, toalettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Lønøy - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sandvenholmen - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kleiveland - Vedlikehold, endring kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Hjellvikstranda - Badestige, merke grunneBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Ovågen - Rassikring, grillplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skogsøy - Vedlikehold, skilt, fortøyningsbolterBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Langøy - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kyrkjevatnet - Montere leider/badestige på bryggeanleggBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Buarøy fort - Bord/benker, redningssett, teltplass, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sundskogen - Utbedring stinett, bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Lerøy fort - Vedlikehold kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Teigavika, Bjørkheim - Nye benker og bord/benkerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Trettholmen - InformasjonstavleBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Uttoska - Markbearbeiding, fortøyningsbolter, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skageneset - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Smievågen - Sette ut 2 benkerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skorpo - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Stokkavika - Utbedre veitilkomstBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Søvikvågen - Nytt stupebrett, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Ramsholmen - Vedlikehold, transportoppdragBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Grindevollstøa - Nytt redningssett, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Elvavika - Kurver frisbeegolf, p-plass, vedlikehold, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fløksand - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Smineset - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Io - Markbearbeiding, vedlikehold, redningssett, bord/bBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kvalvågnes - Skifte sjakler kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fisketangen - Infotavle, benk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Fusaneset - Utbedre bålplass/grillplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skjelavikjo, Strandvik - Fjerne stupebrettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Poster per side391 - 420 of 2100 items