Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Foten - Tilretteleggingstiltak på FotenFREDRIKSTAD KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Toppesanden - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP5 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Klokkarvika friluftsområde - Klokkarvika friluftsområde - Tiltak for økt bruk aVESTVÅGØY KOMMUNE375 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Øvre Hellen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP30 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kvaløy - Nytt toalettbyggFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vibrandsøy - BruFRILUFTSRÅDET VEST200 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Gullbotn - Reparasjoner bro/grøfterBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP20 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vollane - Container, 3 nye bord/benker, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP55 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Moldøen - TilretteleggingKINN KOMMUNE75 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Viosen friluftslivsområde - Tilrettelegging med sti og naustSNÅSA KOMMUNE140 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Våganeset - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Hestholmsbukta - Restaurering brygger KjeholmenLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Tømmervågen - Montere 2 stk. infotavler, vannpost og kaiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Romsa - Hogst (forprosjekt)FRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Storøen - Sette ut bord/benker, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Smørholmen - VegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE100 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Morvik - Montere badestige og redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP20 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skauerøya - Fjerning av fremmedarter og vegetasjonsryddingLILLESAND KOMMUNE200 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Hordvikhamn - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Grønskjeret - Ny grill, 3 nye bord/benker, utbedring stilettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Bakarhavn - Utbedre flerbruksflate, montere badestige, vedlikeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Bråta turveg - Sykkelparkering Bråta turvegÅL KOMMUNE140 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Sandviksbatteriet - Utsetting av bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP5 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Brunestykket - Bord/benk + vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP5 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Biskopshavn - Reparere trebro/tretrappBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Solviken - Reparere trebroBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Godvik - Skilte og merke HC-parkering + bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP10 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Øksnes - Bord/benk, grillplass, utbedring stiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP15 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Høl badeplass - Taktekking toalettbygning, ny shingelVEGÅRSHEI KOMMUNE13 412Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Sveholmen - Fjerne svaibøyeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPVestland fylkeskommune2023Avslått
Poster per side301 - 330 of 2231 items