Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FS99001034 Gammeløya Festning - Gammeløya - Oppføre friluftstoalettKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kobbholmen - Kobbholmen - skjøtsel og tilretteleggingRYFYLKE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
FS00000933 Helgøya - Nytt toalett ved Tyskerbrygga på HelgøyaKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Brimse - BrimseRYFYLKE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
FS99000920 Gillsvann - Gillsvann - Renovere friluftstoalettKRISTIANSAND KOMMUNE Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lundebrua - Utbedre gangstierETNEDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lundebrua - Utvide parkeringsplassETNEDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lundebrua - Renovere toalettETNEDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lille Wembley, Haugerud - Drift og vedlikehold av Lille Wembley, HaugeudOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Maria Dehlis vei - Drift og Vedlikehold av Maria Dehlis veiOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Verdensparken - Drift og vedlikehold, VerdensparkenOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Tangerud - Utvikling TangerudOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
terminalveien - Drift og vedlikehold av TerminalveienOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Tromsdalen - Oppgradere bru til rasteplassTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Neseskogen - Vedlikehold skog, gjerder og stierJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Svarverud - Infoskilt og skilt om statlig sikret friluftsområdINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hallerud Bad - Legge heller under grill/ bord og benkerINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gravstjern - Sikringshogst, drenering av hull og skiltINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Granodden - Gapahuk og pallekarm m/ lokkINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stiklatjern - VannsklieINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Smellingen - Tilrettelegging SmellingenRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Turveier til alle grender i Ørland kommune - Turveier til alle grender - tiltak i områdeneRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bukkøy - Bukkøy 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Solastranden - Toalett, servicebygg, informasjon, UUJÆREN FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Blikshavn - Blikshavn, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Orøya/Rotholman - Hengekøyepark og infoskilt i Orøya friluftsområdeAVERØY KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Visnes - Vegetasjonsrydding på Visnes, 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bjørgene - Bjørgene 2022KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Galten - ToalettFÆRDER KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Munkholmen - LekeapparaterFÆRDER KOMMUNE Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 1532 items