Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sandspollen, Kinnartangen og Færgestad - Tilretteleggingstiltak Sandspollen FriluftsområdeOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2023Levert
Eltornstranda - Tilretteleggingstiltak EltornstrandaOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Viken fylkeskommune2023Levert
Refvika - Treklopper KINN KOMMUNE Vestland fylkeskommune2023Levert
Byngja - Turveg i ByngjaALVER KOMMUNE Vestland fylkeskommune2023Levert
Alle BOF-friluftsområder - Friluftsområder forvaltet av BOF - SkjøtselstiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Setravika - Turvei, parkeringsplass, redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Langvik - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Helleneset - Bom, grill, Tufteparken, vedlikehold, etc.BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kalsundholmen - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skarvøy og Pariserholmane - Grue, kajakkopptrekk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Herdlevågen kai - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Stavsethneset - SykkelsluseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Ytstøyna/Ystøy - Grillplass, bord/benk, utbedring tilkomstBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Haabsøy - Bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kollevåg - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Nordre Tjuvavågen - Flerbruksflate, redningssettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Solnes - Utbedring vei, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Skutlevika - Bord/benk, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Geitholmen - Utbedre flerbruksflate, vedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Øyarodden - Sette ut bord/benkBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Aukraskogen - Aukraskogen - skjøtsel langs turstierAUKRA KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Skorpo m.m. - VedlikeholdBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Ervikane - Vedlikehold, benkerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kuskjæret - Sette ut bord/benk + lage grillplass/grueBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Kyrkjetangen - 2 bord/benker, materialer, flerbruksflateBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Sauøy - Teltplass, bord/benk, grillplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Store Milde - Rehabilitere utrast turveiBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Håøya - Sikre og utbedre Kommandantboligen (dagsturhytte)BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Vallevik - Muring, redningssett, badebryggeBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Hissøyna - Vedlikehold, utbedre turvei, info, toalettBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2023Levert
Poster per side1 - 30 of 2100 items