Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grimsåsen - Utvidelse og opprusting P-plass, inkl. toalett mm.TRYSIL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Stia - Stia for alleMELØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fagereng - Utsetting av benker og skilt langs turveienTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Skrivarholmen - Etablere toalett tilpasset rullestolbrukereISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Mjøsparken i Brumunddal - InfotavlerRINGSAKER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jessnes, Vikerstranda - ParkeringsplassRINGSAKER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jessnes, Vikerstranda - infotavler, benker og avfallsdunkerRINGSAKER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Nærsnestangen - Kajakk, sykkel og benkASKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hernestangen - Universell utforming, kajakk og sykkelASKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
Haugland gård, Hersøya - Midler til Haugland i samsvar med forvaltningsplanKARLSØY KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Geitvågen - Sti og gangbaneBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Futelva - GapahukBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Juksavatn - Etablering av rullestolvei ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ausvika - Universelt utformet rasteplass BODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rusvika - Parkeringsplass og merking og skiltingDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Eidem - SkiltVEGA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Sundsvollstranda - Istandsetting/planlegging aktivitetsområdeVEGA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hauklandstranda - Tilrettelegging HauklandstrandaVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tromsdalen - Rasteplasser TromsdalenTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tromsdalen - Tromsdalen hundeparkTROMSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Austerfjordbotn statlige sikrede friluftsområde - SøppelstasjonKVÆFJORD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Austerfjordbotn statlige sikrede friluftsområde - ToalettbyggKVÆFJORD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gyltneset, Kvalvik fort - Vegetasjonsrydding av område, bord og benkererKRISTIANSUND KOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Skarveset - Gangbru SkarvesetBAMBLE KOMMUNE Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Ikke behandlet
Store Børøy - StrandryddingBergen og Omland Friluftsråd Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Mule Varde - Prosjektering av HC-toalettPORSGRUNN KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Moldeholmene - Padlehuker og tilhørende fasiliteter: MoldeholmeneMOLDE KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2021Avslått
Gardavika - GapahukFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2021Avslått
Smålensbanen - Audioguide for SmålensbanenVESTBY KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Smålensbanen - Reetablering av lysinstallasjonVESTBY KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 1495 items