Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Strandrydding NamdalskystenOPPDRETTERNES MILJØSERVICE AS1 000 0002020Delvis innvilget
Opptak av tapt fiskeredskap og avfall RDL SUBSEA AS2020Avslått
Alle kan bidra – felles innsats mot maritim forsøpLINDLAND GÅRD AS2020Avslått
Strandrydding i Norge Clean Shores Global 2020CLEANSHORES1 000 0002020Delvis innvilget
Passion for Ocean-festivalen TrondheimSPOROFYTTENE300 0002020Innvilget som omsøkt
Fishing for Litter 2020SALT LOFOTEN AS2 400 0002020Delvis innvilget
NJFFs rydding av plast og marin forsøplingNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND2020Avslått
Vi rydder strendene i VestlandBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD3 000 0002020Delvis innvilget
Ren strand Midt-Troms 2020SENJA AVFALL IKS1 175 6942020Innvilget som omsøkt
Strandryddefestival og informasjonskampanjerREMIKS MILJØPARK AS490 0002020Delvis innvilget
Restaurering av marine områder Ytre OslofjordNATURVERNFORBUNDET FREDRIKSTAD OG HVALER2020Avslått
Kystrydding Sogn og FjordaneFJORDANE FRILUFTSRÅD3 100 0002020Delvis innvilget
En plastfri skjærgårdRAGG AS552 0902020Innvilget som omsøkt
Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres 2020VALDRES NATUR- OG KULTURPARK400 0002020Innvilget som omsøkt
MiljøhavnRENKYST2020Avslått
Prosjekt ARTIN - Arbeidstrening i naturenSTIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER2020Avslått
Turer som tar vare på havetNORDIC OCEAN WATCH2020Avslått
Ren kyst i Nord-Troms og FinnmarkFINNMARK FRILUFTSRÅD2020Avslått
Plast - fra Makro til MikroPR - PRAKTISK REALFAG AS2020Avslått
Hold kysten i Kinnmark og Troms ren2 MARINE AS2020Avslått
RefusjonsordningenHOLD NORGE RENT2 235 0002020Innvilget som omsøkt
CleanSounds NorwayCLEANSOUNDS500 0002020Delvis innvilget
Hammerfest og omegn turlag Strandrydding 2020HAMMERFEST OG OMEGN TURLAG400 0002020Innvilget som omsøkt
Forsøple mindre - tjen mer!TASTE OF SALT AS2020Avslått
Strandrydding i SunnhordlandSKJÆRGÅRDSERVICE AS2020Avslått
Kystmiljøpatruljen for barn og ungdom 2020UNG NORGE2020Avslått
Enter Fritid MiljøSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND2020Avslått
Hold Innlandet Rent 2020 - GudbrandsdalslågenNORGES BONDELAG792 2602020Innvilget som omsøkt
Marin opprydding i Vefsn og LeirfjordLEIRFJORD LANDBRUK, BYGG OG MASKINTJENESTER AS2020Avslått
Aksjon reine strender 2020IRIS SALTEN IKS1 148 6152020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 149 items