Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Artsrik slåttemark på MånasetraErna SlettaløkkenFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Beiting med sau på TautraØVERÅS HELGE40 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
BrudevollOdd Kåre BrudevollFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Fjerne gammelt gjerde med piggtråd på toppenKJERSTI BRUSTADFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Forhindre gjengroing gjennom beite, slått og hogstSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM100 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPORSGRUNN KOMMUNE Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Gjenoppretting av slåttemarkJahn Ove H Tønnesen30 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Gjerdavik, StølsnesetMORTEN KLEPSVIK VINSJANSEN Fylkesmannen i Vestland2020Ikke behandlet
Gjerding på HomborøHOLTE GÅRD Odd Frank OlsenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
GjerdshaugOdd BrudeFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Hogst langs StrondeveienOLE GEIR REISTADFylkesmannen i Agder2020Avslått
Hogst på CubaHåvard Lein30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Indre KleppeOLE GEIR REISTAD10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Inngjerding av beite øst for FøggelhusetKJERSTI BRUSTAD33 987Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Kultivere og rydde opp kulturlandskapOlaf Sundstøl Moe 33 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk5 600Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Mastevoll på HomborøyNils Olav Dannevig20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Oppgradering av gjerdeKJERSTI BRUSTAD34 861Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Restaurering av slåttemarkGuro Giori BergFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Restaurering og rydding klippingLIV-ODDVEIG WANGBERGFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN62 800Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Rydding av fjæra 2020KJERSTI BRUSTADFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Rydding einer, sviing, lauving mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING41 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-jonas Ytterbakke30 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel / restaurering av eldre driftsbygningar Erlend ApnesethFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1 - 30 of 64 items