Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hogst langs StrondeveienOLE GEIR REISTADFylkesmannen i Agder2020Avslått
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTADFylkesmannen i Agder2020Avslått
Indre KleppeOLE GEIR REISTAD10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtseltiltak i trua naturtype slåttemarkSigne Heggtveit AndersenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Gjerding på HomborøHOLTE GÅRD Odd Frank OlsenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Rydding einer, sviing, lauving mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING41 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilapsset driftTØRRESEN - SALMELI GARDSDRIFT60 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk5 600Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Gjenoppretting av slåttemarkJahn Ove H Tønnesen30 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Trehogst for kulturlandskapHIDRA EIENDOM AS10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slått og rydding av engTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENERFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slåtteng oppstartInge MyhrenFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slått, beiting og rydding Kleppe, Li og DåtlandRoar Svindland70 400Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark og gjengroing, Per Gunnar NygaardFylkesmannen i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Kultivere og rydde opp kulturlandskapOlaf Sundstøl Moe 33 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Mastevoll på HomborøyNils Olav Dannevig20 000Fylkesmannen i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slått på Orala, VaraldskogenSTIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM20 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Restaurering av slåttemarkGuro Giori BergFylkesmannen i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Slått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder Hveem10 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Tradisjonsrik skjøtsel av fjellgardslandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad30 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Tursti i GeitodalenTORBUDALEN OG AURSJØEN HYTTEEIERFORENINGFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
BrudevollOdd Kåre BrudevollFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Artsrik slåttemark på MånasetraErna SlettaløkkenFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
GjerdshaugOdd BrudeFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 64 items