Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hogst langs StrondeveienOLE GEIR REISTADFylkesmannen i Agder2020Avslått
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTADFylkesmannen i Agder2020Avslått
Verdifull kulturlandskap - husmannsplassen SkoganeDYRDAL-FJORDARVFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Villmat v/Siw Irene BogshamnSiw Irene BogshamnFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Restaurering og rydding klippingLIV-ODDVEIG WANGBERGFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Slåttmark fjølstadtrøaTORSHAUG GÅRD Julianne VatnbakkFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Utarbeidelse av forslag til skjøtselsplanARKTISK GEOTEK ASFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterFylkesmannen i Møre og Romsdal2020Avslått
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Fjerne gammelt gjerde med piggtråd på toppenKJERSTI BRUSTADFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Rydding av fjæra 2020KJERSTI BRUSTADFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTADFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
slått og vedlikehold av vernet kulturlandskapPer PettersenFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Skjøtsel om Småsetran, RørosOS KOMMUNE50 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tradisjonsrik skjøtsel av fjellgardslandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad30 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Slått på Orala, VaraldskogenSTIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM20 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Utvidelse av Kulturlandskap 2020 Øvre RognstadUlf Bjørtomt30 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Fylkesmannen i Innlandet2020Delvis innvilget
Strømsør fjellgård, kulturlandskapSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM42 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Videreføring av skjøtsel i kulturlandskapMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS50 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trepleie av Gjerpen allèSKIEN KOMMUNE22 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN62 800Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF90 000Fylkesmannen i Nordland2020Delvis innvilget
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Beiting med sau på TautraØVERÅS HELGE40 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Slått av Hjellesetra ,utført av Hjellesetra VelKNUT TORE NES HJELLE40 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Hogst på CubaHåvard Lein30 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Delvis innvilget
Forhindre gjengroing gjennom beite, slått og hogstSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM100 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-jonas Ytterbakke30 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 64 items