Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF90 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Skjøtsel av kulturlandskap - Vinstradalen og Loe uVINSTRADALEN OG LOE UTMARKSLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskapet på AnsokANSOK ODDMUNDStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av kystlyngheiTORMOD BÅTSTADStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
skjøtsel av slåttemarkPetter Torsteinbø Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttengReinert HovlandStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
skjøtsel av verdifull slåttemarkArild Opheim Statsforvalteren i Vestland2020Ikke behandlet
skjøtsel av VetteisøyniMarta Karoline JansenStatsforvalteren i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel og vedlikehold av slåttemark.JENSTADHAUGEN Geir Jonny Husby Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel om Småsetran, RørosOS KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne StokkeStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselplan- SannaTRÆNA KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Skjøtselplan SteindalenFRITZØE SKOGER AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Skjøtselsplan for Guddal nord og øst i SirdalANNE TURID ROSTØL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTAD Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTADStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN84 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skjøtseltiltak i trua naturtype slåttemarkSigne Heggtveit AndersenStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slått av HjellesetraHjelle Knut Tore Nes Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Slått av Hjellesetra ,utført av Hjellesetra VelKNUT TORE NES HJELLE40 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Slått og litt hogstGisle Miljeteig Hveem20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 121 items