Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
slått og vedlikehold av vernet kulturlandskapPer PettersenStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Slått Øvre Rognstad ULF BJØRTOMT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Fallet i HimdalenBERIT PETTERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Beite NestangenAVIAMEDICUS ØDEGAARD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Utvidelse av Kulturlandskap 2020 Øvre RognstadUlf Bjørtomt30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel / restaurering av eldre driftsbygningar Erlend ApnesethStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Slåttemark Sandvikbekken gårdSTÅLE LIEStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Fjerning av sitkagranskog og frøspredd sitkagranrUTSIRA KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Villmat v/Siw Irene BogshamnSiw Irene BogshamnStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Uttak av fremmede arter UTSIRA KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Kulturlansdkapspleie Strømsør fjellgårdSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Strømsør fjellgård, kulturlandskapSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM42 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Utarbeidelse av forslag til skjøtselsplanARKTISK GEOTEK ASStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forhindre gjengroing gjennom beite, slått og hogstSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kulturlandskap - Vinstradalen og Loe uVINSTRADALEN OG LOE UTMARKSLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Restaurering og skjøtsel av slåttemark Erdsøy VTrond Isak AlsethStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Videreføring av skjøtsel i PrestegårdshagenMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne StokkeStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Fjerning av sitkagranJohn Georg LundStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
gjerdingBONENG VILLSAU HANS KRISTIAN WERKLANDStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Rydding av fjæra 2021KJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Oppgradering av 300m gjerdeKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 121 items