Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Kultivere og rydde opp kulturlandskapOlaf Sundstøl Moe 33 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk5 600Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Norheim ( 88/32 )Olav Norheim-Langkaas Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTAD Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hogst langs StrondeveienOLE GEIR REISTADStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTADStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Indre KleppeOLE GEIR REISTAD10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og skjøtsel av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel om Småsetran, RørosOS KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Slåttemark og gjengroing, Per Gunnar NygaardStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
slått og vedlikehold av vernet kulturlandskapPer PettersenStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-Jonas Ytterbakke30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
skjøtsel av slåttemarkPetter Torsteinbø Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttengReinert HovlandStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått, beiting og rydding Kleppe, Li og DåtlandRoar Svindland70 400Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
skjøtsel av registrert slåttemarkROGER BJØRGENStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Skjøtseltiltak i trua naturtype slåttemarkSigne Heggtveit AndersenStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Villmat v/Siw Irene BogshamnSiw Irene BogshamnStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Trepleie av Gjerpen allèSKIEN KOMMUNE22 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
skjøtsel I karlsøyvær naturreservatSOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSENStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
Poster per side61 - 90 of 121 items