Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Fallet i HimdalenBERIT PETTERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skøtsel av slåttemarkTOM ERIK LANDEMOEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtesl av slåttemark og beite markTOM ERIK LANDEMOEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Beite NestangenAVIAMEDICUS ØDEGAARD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Utvidelse av Kulturlandskap 2020 Øvre RognstadUlf Bjørtomt30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel / restaurering av eldre driftsbygningar Erlend ApnesethStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Slåttemark Sandvikbekken gårdSTÅLE LIEStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
fjerning av granskog for og stoppe spredningVÅGA ERIK Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Fjerning av sitkagranskog og frøspredd sitkagranrUTSIRA KOMMUNE Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Villmat v/Siw Irene BogshamnSiw Irene BogshamnStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Uttak av fremmede arter UTSIRA KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kulturlansdkapspleie Strømsør fjellgårdSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Strømsør fjellgård, kulturlandskapSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM42 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Utarbeidelse av forslag til skjøtselsplanARKTISK GEOTEK ASStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forhindre gjengroing gjennom beite, slått og hogstSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Restaurering og skjøtsel av slåttemark Erdsøy VTrond Isak Alseth Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Videreføring av skjøtsel i PrestegårdshagenMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne Stokke Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Fjerning av sitkagranJohn Georg Lund Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
gjerdingBONENG VILLSAU HANS KRISTIAN WERKLAND Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Rydding av fjæra 2021KJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Oppgradering av 300m gjerdeKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 120 items