Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
slått og vedlikehold av vernet kulturlandskapPer PettersenStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder Hveem10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Mastevoll på HomborøyNils Olav Dannevig20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Utvikling av skjøtselsplan, kartlegging av biologiSvend Kåre Eikemo Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
fjerning av granskog for og stoppe spredningVÅGA ERIK Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Tradisjons-skjøtsel av fjellgardskulturlandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselplan- SannaTRÆNA KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Slått Øvre Rognstad ULF BJØRTOMT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Slått på Orala, Varaldskogen, i 2021. STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Restaurering og skjøtsel av slåttemark Erdsøy VTrond Isak Alseth Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Norheim ( 88/32 )Olav Norheim-Langkaas Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Beitedrift og vedlikehold kulturlandskap KirkerudHåkon Rustad Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Kulturlansdkapspleie Strømsør fjellgårdSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Fallet i HimdalenBERIT PETTERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Slått av HjellesetraHjelle Knut Tore Nes Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Felling og fjerning av sitkagranSVINØR VEL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Slåttedag i BondalNILSEN BENT Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Videreføring av skjøtsel i PrestegårdshagenMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
skjøtsel I karlsøyvær naturreservatSOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSEN Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
SlåttemarkArnt Leidulf Bjerland Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skøtsel av slåttemarkTOM ERIK LANDEMOEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtesl av slåttemark og beite markTOM ERIK LANDEMOEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 120 items