Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tursti i GeitodalenTORBUDALEN OG AURSJØEN HYTTEEIERFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Restaurering og rydding klippingLIV-ODDVEIG WANGBERGStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Slåttmark fjølstadtrøaTORSHAUG GÅRD Julianne VatnbakkStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Skjøtsel / restaurering av eldre driftsbygningar Erlend ApnesethStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Restaurering av slåttemarkGuro Giori BergStatsforvalteren i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
BrudevollOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Artsrik slåttemark på MånasetraErna SlettaløkkenStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
GjerdshaugOdd BrudeStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Utarbeidelse av forslag til skjøtselsplanARKTISK GEOTEK ASStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Slått og rydding av engTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENERStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Slåtteng oppstartInge MyhrenStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av kulturlandskapet på AnsokANSOK ODDMUNDStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Slåttemark Sandvikbekken gårdSTÅLE LIEStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Fjerne gammelt gjerde med piggtråd på toppenKJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Rydding av fjæra 2020KJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Slåttemark og gjengroing, Per Gunnar NygaardStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
slått og vedlikehold av vernet kulturlandskapPer PettersenStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk5 600Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Ta vare på gammel slåttemarkVINSTRADALEN OG LOE UTMARKSLAG SA7 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Indre KleppeOLE GEIR REISTAD10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Trehogst for kulturlandskapHIDRA EIENDOM AS10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder Hveem10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Inngjerding av beite øst for FøggelhusetKJERSTI BRUSTAD12 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side61 - 90 of 121 items