Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Fjerning av sitkagranskog og frøspredd sitkagranrUTSIRA KOMMUNE Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Skjøtsel og vedlikehold av slåttemark.JENSTADHAUGEN Geir Jonny Husby Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTAD Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Rydding, lauving, Øvsta Lia mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne Stokke Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Salmeli Kulturlandskap 2021TØRRESEN - SALMELI GARDSDRIFT Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Helge ØveråsØVERÅS HELGE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel av beite/hagemark, JongerudKLAUS TYLDUM Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fjerning av sitkagranJohn Georg Lund Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Beite NestangenAVIAMEDICUS ØDEGAARD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Tilpasset drift Kleppa,Li og DåtlandSVINDLAND ROAR Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
gjerdingBONENG VILLSAU HANS KRISTIAN WERKLAND Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kulturlandskap på HomborøyaNils Olav Dannevig Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
KystlyngheiTore Mikalsen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Rydding av fjæra 2021KJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Oppgradering av 300m gjerdeKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Inngjerding av beite øst for FøggelhusetKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Gammel kystlynghei tilbakeførelseSTAUTLAND SAUEDRIFT Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Bevaring av elementer i kulturlandskapetJahn Ove H Tønnesen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
skjøtsel av registrert slåttemarkROGER BJØRGEN Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kystlyngheiTORMOD BÅTSTAD Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Slått og litt hogstGisle Miljeteig Hveem Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Rydding og skjøtsel av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
skjøtsel av slåttemarkPetter Torsteinbø Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 120 items