Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kulturlansdkapspleie Strømsør fjellgårdSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Kylletrær på MelåshøgdeneOlav Landsverk5 600Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
KystlyngheiTore MikalsenStatsforvalteren i Agder2021Ikke realitetsbehandlet
Mastevoll på HomborøyNils Olav Dannevig20 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Oppgradering av 300m gjerdeKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Oppgradering av gjerdeKJERSTI BRUSTAD34 861Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Restaurering av slåttemarkGuro Giori BergStatsforvalteren i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Restaurering og rydding klippingLIV-ODDVEIG WANGBERGStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Restaurering og skjøtsel av slåttemark Erdsøy VTrond Isak AlsethStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Rydding av fjæra 2020KJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Rydding av fjæra 2021KJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Rydding einer, sviing, lauving mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING41 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og drenering av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Rydding og skjøtsel av kulturlandskapOle Jonny Mathiassen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Rydding, lauving, Øvsta Lia mmFLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Salmeli Kulturlandskap 2021TØRRESEN - SALMELI GARDSDRIFT Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-Jonas Ytterbakke30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
skjøtsel I karlsøyvær naturreservatSOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSENStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel / restaurering av eldre driftsbygningar Erlend ApnesethStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Norheim ( 88/32 )Olav Norheim-Langkaas Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtsel av beite/hagemark, JongerudKLAUS TYLDUMStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF60 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 121 items