Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN84 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Slått på Orala, Varaldskogen, i 2021. STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM36 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Beitedrift og vedlikehold kulturlandskap KirkerudHåkon RustadStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Skjøtsel av beite/hagemark, JongerudKLAUS TYLDUMStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Slått og litt hogstGisle Miljeteig Hveem20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Slått på Orala, VaraldskogenSTIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Restaurering av slåttemarkGuro Giori BergStatsforvalteren i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
Overordna tiltaksplan ETNEDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Slått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder Hveem10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Tradisjons-skjøtsel av fjellgardskulturlandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel og vedlikehold av slåttemark.JENSTADHAUGEN Geir Jonny Husby Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Helge ØveråsØVERÅS HELGE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Tradisjonsrik skjøtsel av fjellgardslandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Tursti i GeitodalenTORBUDALEN OG AURSJØEN HYTTEEIERFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
BrudevollOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
KvilestadholenOdd Kåre BrudevollStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Artsrik slåttemark på MånasetraErna SlettaløkkenStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
GjerdshaugOdd BrudeStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Rydding og inngjerding av beiteRoar SæterStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Beiting med sau på TautraØVERÅS HELGE40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kulturlandskapet på AnsokANSOK ODDMUNDStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-Jonas Ytterbakke30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Skjøtselplan- SannaTRÆNA KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF60 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
skjøtsel I karlsøyvær naturreservatSOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSENStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF90 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 121 items