Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tradisjonsrik skjøtsel av fjellgardslandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Slått på Orala, VaraldskogenSTIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Utvidelse av Kulturlandskap 2020 Øvre RognstadUlf Bjørtomt30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Strømsør fjellgård, kulturlandskapSTIFTELSEN MIDT-TROMS MUSEUM42 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Videreføring av skjøtsel i kulturlandskapMUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS62 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trepleie av Gjerpen allèSKIEN KOMMUNE22 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Delvis innvilget
Restaurering og slått av slåtteengLUNDE GÅRD V/ ROY-HELGE OLSEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF90 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
inngjerding og beiting i nordigardsbuktaLEIF ØVERÅS10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Beiting med sau på TautraØVERÅS HELGE40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Slått av Hjellesetra ,utført av Hjellesetra VelKNUT TORE NES HJELLE40 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Hogst på CubaHåvard Lein30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Forhindre gjengroing gjennom beite, slått og hogstSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM100 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Skjødselsplan nedre Romsdal. Elvedelta.Per-Jonas Ytterbakke30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Inngjerding av beite øst for FøggelhusetKJERSTI BRUSTAD12 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Oppgradering av gjerdeKJERSTI BRUSTAD34 861Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Slått, vekk-kjøring og litt hogstEivind Peder Hveem10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtselsplan for Guddal nord og øst i SirdalANNE TURID ROSTØL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtselplan SteindalenFRITZØE SKOGER AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskap - Vinstradalen og Loe uVINSTRADALEN OG LOE UTMARKSLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Tradisjons-skjøtsel av fjellgardskulturlandskapFJELLGARDEN GJÆRA v Ingvild Hansen Nystad Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Slått Øvre Rognstad ULF BJØRTOMT Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Kulturlandskapspleie Røer-LøesNESODDEN KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av artsrik slåtteeng på Norheim ( 88/32 )Olav Norheim-Langkaas Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Fallet i HimdalenBERIT PETTERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 121 items