Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reintelling med droner og KINIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Ravn i SøkVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2021Avslått
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM275 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA480 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Dialogmøte beitebruk og rovviltforvaltningNORGES BONDELAGStatsforvalteren i Trøndelag2021Ikke realitetsbehandlet
Beite- og tapsstatistikk for sau i utmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021Avslått
Drift av Rennebu RadiobjellelagRENNEBU KOMMUNE28 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Radio BjellerDINDALEN BEITELAG35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2021LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhaløyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Konfliktdempende og forebyggende tiltak utmarkKVANDALSRABBEN BEITELAG SA40 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Beredskapstelefon - akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER8 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Årsplan. Naturveiledning til barn og ungeLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER200 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 1881 items