Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhaløyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Konfliktdempende og forebyggende tiltak utmarkKVANDALSRABBEN BEITELAG SA40 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Beredskapstelefon - akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER8 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Årsplan. Naturveiledning til barn og ungeLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER200 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE97 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID120 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING58 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
NessetbeiteområdeLIA GÅRDSBRUK Jarle Ness28 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 1779 items