Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDLYNXSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA425 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA75 0004 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Kan jervtetthet forklare tap av sau?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Innkjøp av radiobjellerDINDALEN BEITELAG45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Samling 2022 kommunalt rovviltjaktlag SteinkjerSTEINKJER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal25 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT50 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Sau og rein i brunbjørn feces på InnlandetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Sau og rein i brunbjørn feces i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA280 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Miljødirektoratet2022Levert
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Kompetanseheving av Kommunalt skadefellingslagSNÅSA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
sporingsenheter til sau og storfeVEST-AGDER SAU OG GEIT26 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 550 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Trening skadefellingslag og innkjøp av viltkameraVERDAL KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 091 688Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1915 items