Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Generasjonstid i den skandinaviske ulvebestanden STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLESJA KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Sporing og sportegn/Ulvetider ANNO MUSEUM AS85 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE36 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Fylkesfellingslag store rovdyrLUSTER KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Jaktbu for åtejakt på jerv i saubeite områdeMats Ørjan Paulsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Bruk av viltkameraer i og etter kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI98 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Jaktbu til lisensjakt på jervSveinung Killi20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI250 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Mortalitetsfunksjon i elektroniske bjellerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021Avslått
Hårfeller ved Skoganvarra og Stuorjarvi 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Hårfeller Valjohka - Jergul 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
utvidet tilsynNEIDENELVEN SIIDA240 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
PORSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2021HOLTÅLEN KOMMUNE138 630Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Gauperegistrering 2021/2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND210 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingsutstyr Oppland (region 3) 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND32 900Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Videreføring Lora Harran,NamskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynSKIBOTN SAUBEITELAG FORENING60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Gjetere i beiteområde til indre lyngenfjord beitelINDRE LYNGENFJORD BEITELAG SA60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
jaktbuJohn Ante Andersen Oskal20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 1837 items