Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM900 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL56 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
MMS kameraer til skadefellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNord universitet, FBA140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne Reineier240 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa400 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Predasjonsstudie hos kongeørn Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skadefelling av jerv/gaupe grunnet tap av sauNarvik Kommune111 463Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Skadefelling jerv 2020Rana Kommune59 677Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Elektronisk overvåkning på sauOddengård Dag Magnus Alvestad Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Levert
Innkjøp fellevarsler til jervebåsNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland110 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kommunalt SkadefellingslagMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 703Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
kongeørn i Oppland 2021Kistefos Skogtjenester As110 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun Skole Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Skadefelling 2020Indre Fosen Kommune13 985Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
sporhund ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Borring etter vann på LeirsjøhyttaMagnor UngdomslagStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola Moe Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Webinar om administrering av skadefellingslagSaltdal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
KadaverdokumentasjonHamarøy KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kurs skadefellingHemnes Kommune1 600Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Møtegodtgjørelse webinar 28.aprilRana KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Webinar adm. beredskap skadefelling av rovviltHattfjelldal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Moderne teknologi for å dokumentere rovvilttapNorconsult As Statsforvalteren i Nordland2020Levert
Poster per side391 - 420 of 1915 items