Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSENStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK SStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID150 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM800 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE190 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
SCANDCAM – region2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Midler til konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Levert
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM105 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Slektskapsprosjekt BrunbjørnLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS280 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNORD UNIVERSITET145 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Støtte til gjennomføring av jegerprøven STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM12 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA300 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Poster per side391 - 420 of 2124 items