Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
tiltak for vern av sau og ku/ kalv som beiter Gudmund Hovde SaastadFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
Tiltak for vern av beitedyrRomedal og Stange sau og geitFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
TILSYNSPROSJEKT AV HUSDYR OG REIN PÅ UTMARKSBEITEGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen102 471Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tilsynsbu/GjeterbruFjellaksla gård v/ Stein-Even FjellakselStatsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilsyn med kadaverhund og ekstraordinært tilsyn FJORD KOMMUNEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Tilsyn med hest og gjeterhundGausdal FellesdriftFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Tilsyn med bruk av godkjent kadaverhund. KRISTOFFER MOAN102 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utvidet tilsyn, og elektronisk sporinForeninga Ålen Beitelag90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenPolar Park As312 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til forebyggende tiltak 2015Søndre Land kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
tilskudd til ettersøkshund-ulvKai Gjestvang72 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
tilskudd til drift av radiobjøllerOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til bygging av bu for åtejakt på jervMeldal kommune59 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
tilskudd konfliktdempende tiltaknordre land kommune80 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Tilskudd beitetilsyn 2016Magnar Moslet50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL53 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Tilrettelegging for rovviltjakt i Finnmark 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)21 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 1881 items