Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage GrønosetStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Workshop: framtidsretta driftsformer og normaltapNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Miljødirektoratet2013Avslått
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
WirebjørnNJFF-Troms46 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Webinar om administrering av skadefellingslagSaltdal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar adm. beredskap skadefelling av rovviltHattfjelldal KommuneStatsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Våre store rovdyr-biologi,atferd og utfordringerTura AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Våre Flotte RovdyrForeningen Våre Rovdyr105 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vurdering av ulvens påvirkning på elgbestandenElgregionråd Øst  2 mottakere2017Ikke behandlet
Vokterhund, kadaverhund, informasjonsmøterHemnes Sau og geit204 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
VokterhundWIERSHOLM BYGGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Virker GPS merking av reinsdyr avbøtendeUnivesitetet i OsloStatsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne Reineier240 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Viltkameraer i forskjellige beiteområder i HurdalHurdal Beitelag Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Viltkamera OpplandNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Viltkamera i TromsNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Avslått
Viltkamera i forbindelse med intensivt tilsynGol beitelag SA2 500Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Viltkamera HedmarkNorsk institutt for naturforskning250 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning187 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
ViltkameraRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
ViltkameraBen Arne Sotkajærvi4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 1976 items