Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
EKSPERIMENTELLE NÆRMØTER MED ULVHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
ekstra tilsynLærdal sankelag35 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Ekstra tilsyn i beitesesongenKorken BeitelagStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstraordinert tilsyn og kadaverletingMorten Oldervik60 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Ekstraordinert tilsyn og kadaverletingMorten Oldervik60 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
ekstraordinær gjeting og tidlig slakt Riasten & Hyll Reinb175 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
ekstraordinært tillsynEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
ekstraordinært tillsynEinbuggdalen Sankarlag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynSKIBOTN SAUBEITELAG FORENING60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsynFrol beitelag9 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn beitesesongen 2016Lomseggen Beitelag SAFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn i forbind. med tap av kalv.Hans Petter Hestmo10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLandbrukets Fagråd Hadeland Ba70 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundHemnes Sau Og Geit75 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund 2019Landbrukets Fagråd Hadeland BA75 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsyn.Åsbygda beitelagFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
El ovvervåking av beiterSmaalenene Beitelag sa97 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
elektronisk anviste skiver for bjønnprøveFræna Jeger og Fiskerforening65 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
ELEKTRONISK AVGRENSING AV UTSATTE BEITEOMRÅDERMeråker Beitelag Sa65 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
elektronisk merkingRUNDMOEN GÅRD Christer A. SkreslettStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Elektronisk overvåkingKrutfjell BeitelagStatsforvalteren i Nordland2015Ikke realitetsbehandlet
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side241 - 270 of 1837 items