Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Edgar AndresenEdgar Andresen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effektiv jervfelling i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland400 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2017-2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland350 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2018-2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland190 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørnNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)504 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNIBIO Holt209 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørn 2018NIBIO Holt353 328Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling på freda rovvilt i Oppl.Oppland Bonde- og Småbrukarlag160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag270 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effektivt kadaversøkNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 150 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2021Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen I Innlandet3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
EKSPERIMENTELLE NÆRMØTER MED ULVHøgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Ekstra ordinært tilsyn og tilsyn med kadaverhundSør-aurdal Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
ekstra tilsynLærdal sankelag35 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Ekstra tilsyn i beitesesongenKorken BeitelagStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Poster per side211 - 240 of 1779 items