Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Driftsmidler til skadefellingslagHattfjelldal Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Driftsmidler til skadefellingslagHattfjelldal kommune16 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder15 0005 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder20 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
E-bjelleprosjekt 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
E-bjelleprosjekt på rein 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
E-bjeller på lam del 2Marit Mjøen SolemFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Edgar AndresenEdgar Andresen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Effektiv jervfelling i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag300 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland250 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland400 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2017-2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland350 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2018-2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland190 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørnNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)504 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNIBIO Holt209 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørn 2018NIBIO Holt353 328Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling på freda rovvilt i Oppl.Oppland Bonde- og Småbrukarlag160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Effektivisering av ekstraordinær felling av rovdyrOVERHALLA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt Oppland Bonde- og Småbrukarlag50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 1915 items