Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av rennebu radiobjellelagRennebu Kommune26 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune200 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune89 600Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Levert
Drift av kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune16 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Drift av kompetansegruppeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Drift av Rennebu RadiobjellelagRENNEBU KOMMUNE28 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
drift av rovviltlag Eidsvoll kommuneEidsvoll Sankelag37 900Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av samarbeidende gruppe Oppland Bonde- og Småbrukarlag20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Drift av åtebu jervejaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL76 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Drift og komp.heving kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune26 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Drift og kompetanseheveing av skadefellingslagSør-Varanger kommune65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift og vedlikehold - RovdyrgjerdeGode Hender Lars GranlundFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Driftsmidler Komunale fellingslaget Eidsvoll Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2015NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1915 items