Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Digital formidling av bjørnebestander i NorgeNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI65 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Digital undervisning rovdyrKRISTIANSAND DYREPARK ASMiljødirektoratet2023Avslått
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2022Avslått
Diverse konfliktdempende tiltak Troms 2015NIBIO Holt38 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
DNA-basert overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
DNA-innsamling bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS133 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørn 2021LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling Bjørn 2022LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling Bjørn 2023LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS259 600Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon av kalvetap hos rein med radiobjelleNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi88 100Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommuneFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune32 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune40 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommune75 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Drift av rennebu radiobjellelagRennebu Kommune26 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune200 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune89 600Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslagSør-Varanger kommune83 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Levert
Drift av kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune16 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Drift av kompetansegruppeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Drift av prøveordning for lisensfelling av jervPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)24 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Poster per side181 - 210 of 2119 items