Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av Rennebu radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
drift av rovviltlag Eidsvoll kommuneEidsvoll Sankelag37 900Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift av samarbeidende gruppe Oppland Bonde- og Småbrukarlag20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Drift av åtebu jervejaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL76 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Drift og komp.heving kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune26 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Drift og kompetanseheveing av skadefellingslagSør-Varanger kommune65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift og vedlikehold - RovdyrgjerdeGode Hender Lars GranlundFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Driftsmidler Komunale fellingslaget Eidsvoll Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2015NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler til skadefellingslagHattfjelldal Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Driftsmidler til skadefellingslagHattfjelldal kommune16 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder5 mottakere2017Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder20 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
E- bjøllerLærdal sankelag20 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
E-bjelleprosjekt 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
E-bjelleprosjekt avslutningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommuneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
E-bjelleprosjekt på rein 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
E-bjellerÁNNE MARGRETHE GAUP Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
E-bjeller på lam del 2Marit Mjøen SolemFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
E-bjeller til sauTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Poster per side181 - 210 of 1779 items