Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dagskurs for fellingsledereHoltålen kommune 45 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Dekking av skadeffelingskurspå Bjorli. Surnadal kommune1 955Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Dekking av utgifter Lyngen kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Dekn. av utg. radiobjøllerGeir Peder HorsbergStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Dekning av overksytende midler NRFI Vest 2016Porsanger kommune118 622Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overskytende utgifter til NRFI 2015Porsanger kommune168 075Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av utgifter til kjøp av bilmontert jaktradHåland Moe Geir3 300Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Delprosjekter i regi av et villmarksenter Natur, Plan Og Utvikling BaklidStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Deltaking fagsamling for komm. fellingslag, Honne LOM KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Dialog og kunnskapsutveksling reindriftKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Dialoggruppe freda rovvilt - arbeidende hunderOppland Bonde- og SmåbrukarlagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Dialogmøte beitebruk og rovviltforvaltningNORGES BONDELAGStatsforvalteren i Trøndelag2021Ikke realitetsbehandlet
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Dialogmøter med sauebønder 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Dialogmøter om rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag110 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Dialogmøter rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag56 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNORD UNIVERSITET145 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNord universitet, FBA140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Digital formidling av bjørnebestander i NorgeNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI65 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2022Avslått
Diverse konfliktdempende tiltak Troms 2015NIBIO Holt38 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
DNA-basert overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
DNA-innsamling bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS133 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-innsamling bjørn 2021LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling Bjørn 2022LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS190 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon av kalvetap hos rein med radiobjelleNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi88 100Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Dokumentasjon og reduksjon av sauetap på KongsmoenHøylandet kommuneFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Poster per side151 - 180 of 1974 items