Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Søknad om videre organisasjonsutvikling Norske KadaverhunderFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder4 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Søndre Land kommune - tiltak i 2019Søndre Land kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale rovviltjaktlagSørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Tap av rein til kongeørn. Utprøving av lysreflekteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)347 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tap av sau/lam til kongeørn i LofotenNorsk institutt for naturforskning266 000Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta90 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta213 150Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tapsforebyggende virkning av halsklaver sau/reinNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tapsreduserende tiltakBengt Eilert OlsenFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Tapsårsaker hos sau i Nykirke beitelag 2 NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 675 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Teknologi for gjenkjennelse av normalatferd - sauNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)2 mottakere2019Avslått, Avslått
Teknologisk utvikling avklaring rovdyrskadeRennebu Kommune12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Temadag for skadefellingslaget i NannestadNANNESTAD KOMMUNE11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr, ørn og beitenæring i STSør-Trøndelag Bondelag57 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus og Museum49 450Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Temadager store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag41 680Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Temaforelesing - linjetaksering av gaupe - NordlanNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland4 400Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Temakveld om ulv på Sandbakken i ØstmarkaForeningen Våre Rovdyr10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Temakvelder ulv, kunnskap,adferd,sporingsturerForeningen Våre Rovdyr61 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temasamling gaupe -hund i TanaNorges Jeger- og Fiskerforbund7 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side1651 - 1680 of 1959 items