Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-Aurdal Kommune20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund etter gaupeangrepNord-Aurdal Kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlagLandbrukets Fagråd Hadeland BA Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Bruk av kadaverhund for økt kunnskapsgrunnlag Landbrukets Fagråd Hadeland BA 90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
bruk av kadaverhund i beiteområdeKrokan Gård Da55 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund ved gaupeangrepNORD-AURDAL KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi172 250Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Bruk av viltkameraer i og etter kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI98 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Bygging av åtebuKåfjord Jeger og Fiskeforening20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
bygging/kjøp av jervebuJohan Anders Somby20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Combi vridbart- eller pop-up mål.NJFF Sør-Trøndelag72 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Dagskurs for fellingsledereHoltålen kommune 45 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Dekking av skadeffelingskurspå Bjorli. Surnadal kommune1 955Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Dekking av utgifter Lyngen kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
Dekn. av utg. radiobjøllerGeir Peder HorsbergStatsforvalteren i Nordland2017Ikke realitetsbehandlet
Dekning av overksytende midler NRFI Vest 2016Porsanger kommune118 622Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overskytende utgifter til NRFI 2015Porsanger kommune168 075Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av utgifter til kjøp av bilmontert jaktradHåland Moe Geir3 300Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Delprosjekter i regi av et villmarksenter Natur, Plan Og Utvikling BaklidStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Dialoggruppe freda rovvilt - arbeidende hunderOppland Bonde- og SmåbrukarlagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Dialogmøte beitebruk og rovviltforvaltningNORGES BONDELAGStatsforvalteren i Trøndelag2021Ikke realitetsbehandlet
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Dialogmøter med sauebønder 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Dialogmøter om rovdyrerstatningerSør-Trøndelag Bondelag110 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1763 items