Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Arena Rovvilt Rein 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 950Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
arena rovvilt reindriftStabbursnes Naturhus og Museum40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2014Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune34 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arrangere grunnkurs for søk med kadaverhundVestre Toten kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Atferd hos ulv og viltkamera - pilotstudieNorsk institutt for naturforskning1 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
AVSTANDSKRITERIER – AK BESTANDSOVERVÅKING JERVHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Levert
Bacheloroppgave vår 2017 Ann Guro HansenStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb6 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Barnas naturparkBardu kommune120 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Barnas naturpark og Polar ParkBardu kommune200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Barnebok om ulvefamilieNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2021Avslått
Bedre Jervejakt i Troms 2013/2014Midt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkStatsforvalteren i Innlandet2019Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Bedre skudd mot rovvilt. Lisensjakt og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Beite- og tapsstatistikk for sau i utmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIMiljødirektoratet2021Avslått
Beitebrukskonferanse i Troms 2015NIBIO Holt105 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Beitekartlegging rovdyrgjerdet NessetLierne kommune59 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Beiteprosjekt Hedmarken 2013Hedmarken LandbrukskontorFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
BeiteSnapFant AS30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune175 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Beitetilsyn og kadaverkartleggingHoltålen kommune og Røros kommune100 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Beitetilsyn, kadaverhund, beredskapsbeiterHoltålen kommune og Røros kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen130 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningRøros kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Poster per side31 - 60 of 1914 items