Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GauperegistreringNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Gauperegistrering 2020/2021Norges Jeger Og Fiskeforbund Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2021/2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND210 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2022/2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND230 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2016-2017Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2017/2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2018/2019Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2019/2020Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering med viltkameraNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Gauperegistrering med viltkameraNJFF Sør-Trøndelag37 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering vinteren 2015-2016Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Gaupesporing i Lebesby kommuneNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag40 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Gaupesporing/TakseringNJFF Sør-Trøndelag125 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Gaupetaksering 2015/2016NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Generasjonstid i den skandinaviske ulvebestanden STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Gjerding av beiteThomas Kragtorp65 520Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
GjeterbuFisktjønnli GårdStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Gjetere i beiteområde til indre lyngenfjord beitelINDRE LYNGENFJORD BEITELAG SA60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Levert
Gjeting/utvidet tilsynOsen Sauegjeterlag20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Gjæring TømmermyrMonica Tegler Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Godkjenningsprøve - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Godtgjørelse kommunalt fellingslag MeldalMeldal kommune60 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Godtgjøring skadefellingsforsøkRissa Kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Grunnkurs og godkjenning - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Grunnkurs og godkjenning - kadaverhundOppdal kommune50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Grunnkurs og oppfølgingskurs kadaverhundOppdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Poster per side481 - 510 of 1915 items