Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forsinket slipp/ tidlig nedsankingSteinar Olav Gartland112 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i V-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Levert
Forskning Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
FORSKNINGSPROSJEKT «ULV I MEDIA»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Levert
Fortsettelse rovdyropplegg for skoler i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter22 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forvaltningen møter folketVARALD SAMFUNNSHUSStatsforvalteren i Innlandet2023Avslått
Forvaltningstiltak for redusert frykt for rovviltStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina549 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020Avslått, Avslått
Friområde for hunder i ulveutsatt område.Stein Solli120 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Fryktdempende tiltak inn i naturutstillingenSTIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER300 000Statsforvalteren i Nordland2023Innvilget som omsøkt
Fryser for kadaverRauma kommune3 999Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Delvis innvilget
Fylkesfellingslag store rovdyrLUSTER KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Fylkesvist fellingslag store rovdyr SFJSfSkog40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Følge opp elgdata i LinnekleppenreviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Fårebyggende tiltak og konflikt dempende mot rovdyMOBAKKEN GÅRD BENEDICTE MANNSVERK23 338Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
gaupe og jervKjell Ivar Knutsen2 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Gaupe og kongeørn - undervisningsopplegg i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Gaupejakt med veiledningNorges Jeger- og Fiskerforbund74 900Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side481 - 510 of 2124 items