Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Formidling i skolene NJFF Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
FORMIDLING og INFO GENETISK OVERVÅKNING BRUNBJØRNNIBIO Svanhovd, Laboratoriet3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Formidling og informasjonsarr. i Troms og FinnmarkNIBIO125 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Formidling og informasjonsarrangementNIBIO65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Formidlings- og informasjonsarrangement NIBIO5 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Formidlings og informasjonsarrangement 2018NIBIO3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Formidlingsarrangement om brunbjørnNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi85 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI55 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt for hårfeller Pasvik 3-lat park 2018 Nibio 97 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
FORPROSJEKT OM PREDASJON FRA ØRN I REINKALVINGSOMRNorsk Institutt for naturforskning70 650Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forprosjekt undervisningsfilm"Jervejakt"Tura AS60 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Forprosjekt utvikling av app for bjørnemøkkNibio Miljødirektoratet2015Avslått
Forsinket beiteslipp,gjeting tidlig heimsankingØSTBORG HANS BERTIL44 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Forsinket slipp/ tidlig nedsankingSteinar Olav Gartland112 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forskning Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
FORSKNINGSPROSJEKT «ULV I MEDIA»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Poster per side451 - 480 of 1974 items