Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Evaluering av gaupeovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Evaluering av metodikken for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Evaluering av rovdyravvisende gjerderNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi4 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fagdag om rovviltNJFF Sør-Trøndelag60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Felles skoletilbud til grunnskolene i Trøndelag.Røyrvik Auto / FjellrevsenteretFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Felles skytetrening for skadefellingslag rovdyrVerdal KommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Felles søknad for beitelagNord-Aurdal kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles søknad for beitelag.Nord-Aurdal kommune10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune12 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Levert
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderAgder Fylkeskommune37 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune15 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Fellingsforsøk ulv juni 2013Nesset kommune14 356Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side361 - 390 of 2124 items