Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune15 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Fellingsforsøk ulv juni 2013Nesset kommune14 356Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommune119 091Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
FELTSTUDIER AV ULVEATFERD VED CLUSTERSJEKKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 400 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Felttilpasset «Time Since Death» (TSD) evalueringVeterinary Forensic And Wildlife ServicesStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER2 mottakere2022Avslått
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2021Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif LarsenMiljødirektoratet2019Avslått
Ferist KorsjøenRøros sankelag BAFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Finansiering av resterende kostnader - NRFI Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune186 360Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Finansiering NRFI - Øst Finnmark 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune241 647Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Findmysheep prosjektÅfjord beitelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Avslått
FKT - tiltak i Søndre Land kommune 2014Søndre Land kommuneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
FKT - tiltak Søndre Land 2018Søndre Land kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
FKT 2018nordre land kommune80 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
FKT Etnedal Beitelag 2013Etnedal kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
FKT for Søndre Land kommune 2021SØNDRE LAND KOMMUNE5 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
FKT SØKNAD FOR SØNDRE LAND 2017Søndre Land kommune8 500Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
FKT-kurs og undervisning for aktuelle grupperLeif Sigurd Larsen25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
FKT-midlernordre land kommune85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
FKT-midler 2019 - skadefellingskursSunndal kommune20 900Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1959 items