Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av kommunalt radiobjellelagRennebu Kommune131 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktMatti Magga20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktJohn Andreas J. Utsi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering og drift av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland10 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Ettersøk påkjørt gaupe - Grashei i FrolandHåland Moe GeirFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Evaluering av FKT i sauenæringa i Region 6Bioforsk130 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Evaluering av gaupeovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Evaluering av metodikken for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning180 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Evaluering av rovdyravvisende gjerderNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi4 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fagdag om rovviltNJFF Sør-Trøndelag60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Fagmøte om gaupe og gauperegistreringSaltdal kommuneStatsforvalteren i Nordland2019Ikke realitetsbehandlet
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Fasiliteter for testing av hund på bjørnPolar Park AS400 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag50 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-TrøndelagMiljødirektoratet2015Avslått
Fellebygger-kursTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side301 - 330 of 1837 items