Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Erfaringsutveksling - Jervejakt-tiltak i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Erfaringsutvekslingstur for beitebrukereLESJA KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
E-sporingsenheterOppdal kommune90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheterOppdal kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
est agder verering radiobjølelagVest-agder Sau Og Geit60 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Etablering av fylkesvise kadaverhundelag Norske KadaverhunderMiljødirektoratet2018Avslått
Etablering av kommunalt radiobjellelagRennebu Kommune131 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktJohn Andreas J. Utsi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktMatti Magga20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAslak Henrik Eira20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering og drift av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland10 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Ettersøk gaupe Nærøysund 13.08.2022Lasse Saur2 368Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Ettersøk påkjørt gaupe - Grashei i FrolandHåland Moe GeirFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Evaluering av bruk av e-bjeller NIBIO Tjøtta100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 1916 items