Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Elgforvalning der det kan bli eller er ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Elgforvalning i ulverevir AurskogUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Elgforvalning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Elgforvalning/ elgavskytning der ulv kan etableresUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold130 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
En liten fagdag eller fag-kveldNatur, Plan og UtviklingFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Enkeltmanns foretakGerd Åse Sørlie123 750Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNordlandsforskning As160 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Erfaringskunnskap i reindriftsnæringenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA620 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Erfaringsutveksling - Jervejakt-tiltak i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
E-sporingsenheterOppdal kommune90 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheterOppdal kommune130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
est agder verering radiobjølelagVest-agder Sau Og Geit60 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Etablering av fylkesvise kadaverhundelag Norske KadaverhunderMiljødirektoratet2018Avslått
Etablering av kommunalt radiobjellelagRennebu Kommune131 500Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag - møterNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune38 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Etablering av skadefellingslag Steigen, Hamarøy ogProsjekt UtmarkStatsforvalteren i Nordland2015Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktJohn Andreas J. Utsi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktMatti Magga20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Etablering av åteplass til jervejaktAnte Johan Skum20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 1967 items