Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utstyrskasse med innhold til det kommunalejaktlageVerdal kommune82 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kursing fellingslag Orkdal og Meldal 2018Meldal kommune22 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppfølgingskurs kadaverhundOppdal kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kursing av Grong og Høylandet skadefellingslagGrong kommune81 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Ny virkemidler ved lisens felling av jervRennebu kommune61 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Videreføre prosjekt på innsamling av DNA fra bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS205 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen130 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Drift av Rennebu radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS450 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kurs for fellingslag rovdyr.Lierne kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensfelling av jervLevanger kommune21 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving Skadefellingslag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side181 - 210 of 1881 items