Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lyssetting av idrettsplassBJØRKEBEKK IDRETTSFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Belysning av skolebussholdeplasserAREMARK KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Protector Pro Beskyttelsesvest til hund mot ulvCecilie Hjelmeseth3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
INFO- OG DIALOGTILTAK I AURSKOG-HØLAND OG NESNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLIDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Utstyr til skadefelling ulv Østfold og omegnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLDStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
SCANDCAM – region2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Midler til konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak mot ulv i EnebakkENEBAKK KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Rovviltgjerde Buskerud og HolSAL Sven Arne Lislegaard Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Driftstilskudd drift av radiobjellerHOLLEIA BEITELAG19 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
konfliktdempende tiltak for ungdom i SkiptvetSKIPTVET BYGDEUNGDOMSLAGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
sporhundKai Gjestvang25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Temadag for skadefellingslaget i NannestadNANNESTAD KOMMUNE11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun Skole Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
sporhund ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Ola Moe Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Levert
Boken "Bare ulv"; en faktafortelling Zoolog Ida GlemmingeStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kompetanseheving - Skadefellingslaget i NittedalGran Kommune10 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1916 items