Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Foring av tamrein i korte perioder av året for å sAnte Johan Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Ikke behandlet
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kadaversøkskurs, godkjenningskurs, vedlikeholdssamNorske Kadaverhunder70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Samling for skadefellingspersonellLyngen Kommune10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger Kommune62 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2019Stabbursnes Naturhus og Museum51 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling, Finnmark Stabbursnes Naturhus og Museum128 430Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
Reindriftspilot innland - 3. driftsårNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)140 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag - skadefellingTana kommune129 759Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
intensiv gjeting under kalvingenMikkel Isaksen Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Ikke behandlet
Hårfeller i Anarjohka og Karasjok området 2019NIBIO367 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Hårfeller i Øvre Pasvik 2019NIBIO219 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Dokumentasjon av kalvetap hos rein med radiobjelleNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi88 100Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
arena rovvilt reindriftStabbursnes Naturhus og Museum40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Formidling og informasjonsarr. i Troms og FinnmarkNIBIO125 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tap av rein til kongeørn. Utprøving av lysreflekteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)347 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 1976 items