Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE97 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Jaktbu for jervejaktRobert Ivan Lund Olsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS64 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM900 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning på sauOddengård Dag Magnus Alvestad Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Levert
Bruk av plastklaver på reinkalver som tapsredusereNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDeanu Gielda / Tana Kommune50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
KI Reintelling med dronerNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
ReinHelseVeterinærinstituttet OsloStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bruk av kadaverhund for å finne døde lam og sauSameiet Kitdalen Beitelag10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilsynSkibotn Saubeitelag Forening65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Utbedring av stiSameiet Kitdalen BeitelagStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Ekstraordinært tilsyn for beitesesongen 2020Sameiet Kitdalen Beitelag60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Tidlig nedsankingSameiet Kitdalen Beitelag7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bjørnejaktkurs for skadefellingslag.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Oversikt over grensekryssende bjørn og familierNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
SperegjerderKirsten Josefine Lockert59 900Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
JervebåsLars Helge Henriksen15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 1915 items