Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i bjørnejakt AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund65 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
varmeovn i jervejaktbuerKjell Ivar Knutsen9 800Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Resterende midler 2016 - NRFINæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 565Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Bjørnekveld - skadefellingslag i FinnmarkNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark 2017Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune245 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus og Museum49 450Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Prøveordning jervejaktNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune3 800Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dekning av overksytende midler NRFI Vest 2016Porsanger kommune118 622Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Jakt på Jerv i Alta kommuneGeir-Arne NilsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Etablering av åteplass til jervejaktJohn Andreas J. Utsi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Etablering av åteplass til jervejaktMatti Magga20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kompetansehevende tiltak - skadefellingslagNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag PorsangerPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Arena Rovvilt for reindriftenPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)27 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
KadaverdokumentasjonsmøterPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)11 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
BjørnesamlingerPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Stimuleringstiltak for jervejakt i FinnmarkPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)125 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Jerveregistrering med SNO i reinbeitedistrikt 14Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
E-bjelleprosjekt på rein 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Dialogmøter med sauebønder 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Sporing av bjørn på vårsnø i Tana/Nesseby/VadsøNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune32 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kadaverhundkurs og godkjenningsprøver 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune105 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Referanasegruppmøte 2016 Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune18 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark-Nesseby kommune 2016Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune198 449Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Stamtavler av brunbjørn i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Overvåking av brunbjørn i nord PasvikNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 120 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rovdyr i kalvingslandet til RBD 5a/5c i 2016NIBIO235 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Test av droner i sporingsarbeid etter gaupe & jervNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Poster per side211 - 240 of 1915 items