Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Fylkesfellingslag store rovdyrLUSTER KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND43 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Skadefellingskurs ulvNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane20 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland15 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNJFF-HordalandStatsforvalteren i Vestland2019Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1951 - 1974 of 1974 items