Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utvidet tilsyn med kadaverhundRennebu Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Regional organisering- skadefelling / rovviltIndre Fosen Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Radio bjellerDindalen Beitelag35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger Kommune45 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad FKT- midler til Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak Lierne Kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling2 973Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling6 086Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om dekning av utgifter ifm. skadefellingIndre Fosen Kommune58 111Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling13 685Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling bjørnGrong kommune17 352Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
intensiv gjetingOle Roald Berg10 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
intensiv gjetingOle Roald Berg37 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forlengelse skadefelling 1 ulv deler av MeråkerMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling26 997Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Skadefelling av Ulv - Verdal kommuneMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling12 419Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kommunalt Skadefellingslag Meråker kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Trøndelag radiobjellelagSør-trøndelag Sau Og Geit50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
ELEKTRONISK AVGRENSING AV UTSATTE BEITEOMRÅDERMeråker Beitelag Sa65 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
TILTAK RETTET MOT SKADER FRA BJØRN. Meråker Beitelag Sa650 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side1831 - 1860 of 1959 items