Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Predasjonsstudie hos kongeørn Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kommunalt SkadefellingslagMeråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling33 703Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skadefelling 2020Indre Fosen Kommune13 985Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing skadefellingslag Grong,Høylandet,NamsskogaGrong Kommune135 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Organisering og kursing av fellingslag for OrklandOrkland Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak/Elektronisk overvåkningHovin Beitelag90 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Felttilpasset «Time Since Death» (TSD) evalueringVeterinary Forensic And Wildlife ServicesStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Formidlingsarrangement om brunbjørnNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi85 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2020Holtålen Kommune165 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Sikre skudd mot rovviltNjff Sør-trøndelag25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Grunnkurs og oppfølgingskurs kadaverhundOppdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med kadaverhundRennebu Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kjøp av radiobjøllerÅmotsdalen Beitelag20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Regional organisering- skadefelling / rovviltIndre Fosen Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-innsamling bjørn 2020Lierne Nasjonalparksenter Iks140 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving fellingslag- hundetreningStjørdal Kommune35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Radio bjellerDindalen Beitelag35 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dialogmøter beitebruk og rovviltforvaltning Norges Bondelag87 500Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLevanger Kommune45 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad FKT- midler til Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak Lierne Kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Poster per side1771 - 1800 of 1915 items