Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kursing fellingslag Orkdal og Meldal 2018Meldal kommune22 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppfølgingskurs kadaverhundOppdal kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Temadag store rovdyr og beitenæring i TrøndelagSør-Trøndelag Bondelag30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kursing av Grong og Høylandet skadefellingslagGrong kommune81 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Videreføre prosjekt på innsamling av DNA fra bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS205 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Ny virkemidler ved lisens felling av jervRennebu kommune61 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningOs kommune, Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen130 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Drift av Rennebu radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS450 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kurs for fellingslag rovdyr.Lierne kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensfelling av jervLevanger kommune21 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Regional samling for rovviltjaktlag hausten 2021FYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Webinar for rovviltjeger/jaktlagFYRESDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Søknad om støtte til drift av radiobjøller, mmRoan Beitelag Ba Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Drifting av ebjøller.Geir Olav Bekhus Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Innbytte av radiobjeller og drift av radiobjeller.Hans Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Drift av radiobjellerHans Utistog Utistog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Fylkesfellingslag store rovdyrLUSTER KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND43 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Søknad om gjetingHyllestad Sankelag46 500Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Skadefellingskurs ulvNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane20 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Poster per side1741 - 1770 of 1772 items