Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidlings- og informasjonsarrangement NIBIO5 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling30 0005 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNatur, Plan og Utvikling65 0005 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
FORMIDLINGS OG INFORMASJONS ARRANGEMENTER KNYTTET NIBIO6 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder20 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Beredskapskurs kadaversøkNorske Kadaverhunder45 0006 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Effektivt kadaversøkNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 150 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Rovdyrskolen i Øst- og Sør-NorgeBjørneparken Rovdyrsenter6 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 6 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder6 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GjeterformidlingBiolog Erik Brenna6 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Rovdyrskolen Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Rovdyrskoen 2017Bjørneparken Rovdyrsenter 7 mottakere2017Ikke behandlet
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning200 0007 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rovdyrskolen Østlandet - 2016Bjørneparken Rovdyrsenter7 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Beredskapstelefon - akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER8 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning160 0008 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER 9 mottakere2022Ikke behandlet
Forsøk med gjeter-og vokterhund mot rovdyrtapNaturvernforbundet i Hedmark9 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Invisteringsstøtte til radiobjellerAust-Agder Radiobjøllelag 96 700Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Utprøving av hund / ekvipasje på sporing av ulvHåland Moe Geir10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Ettersøk påkjørt gaupe - Grashei i FrolandHåland Moe GeirFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Dekning av utgifter til kjøp av bilmontert jaktradHåland Moe Geir3 300Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Opplæring interkommunalt skadefellingslagAust-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift av kontaktutvalget for rovviltsaker Aust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommune10 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 1963 items